Znanstveni odbor

Vjekoslava Amerl Šakić
Aleksandar Ljubotina
Dijana Ramić Severinac
Morena Butković
Ines Zelić
Nataša Ban Toskić