Prijava sažetaka

Prije no predate sažetak molimo Vas pogledajte uputu za izradu istog.

Napomena – prijava sažetaka ne znači registraciju na kongresu. Molimo registrirajte se putem registracijskog obrasca.

Rok za predaju sažetaka 18.03.2018. Slanje gotovih radova do 01.04.2018.