Organizacijski odbor

Jelena Rakić Matić
Ivana Babić
Diana Kralj
Ines Balint
Vesna Potočki Rukavina
Jana Kovačević