Kreativni kutak

Dragi i poštovani kolegice i kolege,

Ove godine po prvi puta predstavljamo vam naše kolege umjetnike različitih profila.
Divna je obitelj obiteljskih liječnika.
Dobrodošli!

Vaš KoHOM


DVORANA LAVSA, Hotel IVAN

Petak 18:00 – 19:30h

Moderatori: Nataša Ban Toskić, Vesna Potočki Rukavina

Izložba fotografija „PALAGRUŽA“

Palagruža je skupina 15 otočića i hridi na sredini Jadranskog mora. Jedinstveni je prirodni botanički i zoološki vrt. Najveći od njih, Vela Palagruža (1300×60-270 m, visine 87 m) obiluje brojnim biljnim (220) i životinjskim (120) vrstama od kojih je nekoliko endemskih.

Na temelju arheoloških istraživanja sigurni smo da je Palagruža bila nastanjena u prethistorijskom dobu, a ljepoti Palagruže nisu odoljeli ni grčki junak Diomed, niti redovnici u srednjem vijeku. Spominje se i u dokumentu o pohodu pape Aleksandra III 1177. godine. Od 14. stoljeća to sveto mjesto stalno pohode komiški ribari. Na vrhu zapadnog dijela Palagruže je najveći hrvatski svjetionik sagrađen 1875. godine, na njemu i danas sjaji rasvjetni uređaj iz 1873 godine. Palagruža je kroz cijelu svoju povijest imala značajnu ulogu poveznice između dviju jadranskih obala, tu su se susretale, povezivale i spajale različite civilizacije. I danas je Palagruža mjesto koje pohode brojni i uživaju u njezinim ljepotama. Izložene fotografije nastale su u travnju 2015., i najbolje pokazuju da Palagružu s razlogom možemo nazvati Rajskim vrtom.

Vinko Pešić dr.med.

O autoru:
Vinko Pešić rođen je 1962. godine u Biogradu na Moru. Liječnik je obiteljske medicine u Pakoštanima. Ljubav prema fotografiji potiče od srednjoškolskih dana, a intenzivnije se s njome bavi zadnjih desetak godina pojavom digitalne fotografije. Najčešći motivi su mu priroda i njezine ljepote, grad Biograd i događanja u njemu. Do sada je imao jedanaest samostalnih izložbi fotografija i nekoliko skupnih.

Za vrijeme kongresa izložiti će fotografije otoka Palagruže nastale tijekom boravka na tom otoku 2015. godine.

Izložba slika – traje cijelo vrijeme, a na 10 štafelaja izmjenjuju se slike autora svakih 30 minuta

IZLAŽU:

Nada Paradovski, dr.med.

O autoru:

Završila Medicinski fakultet u Zagrebu (oh, jako davno!) i radim kao član liječničkog povjerenstva u HZZO-u Vinkovci. Rođena u Vukovaru. Diplomirala na Autorskoj umjetničkoj akademiji u Zagrebu, u klasi prof. Dine Trtovca. Ostvarila 13 samostalnih izložbi.

Jedan ulomak iz teksta likovnog kritičara prof. Stanka Špoljarića Umjetnički paviljon Zagreb:

„Pitoresknost krajolika i blistavost cvjetnih nakupina, motivske su odrednice slikarstva Nade Paradovski, uprizorenja svedenih na pojam ljepote. Poveznica velikog i malog emotivni je zanos slikarice, unašanje kreativnih silnica u svaki fragment slike, doživljenih u ukupnosti njihove dojmljivosti. Granice oblika i pojaseva u dubini su nejasne jer je difuzno svijetlo konačni arbitar po kojem svaki detalj sudjeluje u orkestraciji slikarski poetske partiture, utkanoj u vedrinu ali i blagu nostalgičnost atmosfere. Odgovore za ovaj stvaralački trenutak je našla kroz svoje slike, djela zrelosti i svježine, uvjerljiva i iskrena…“

Jasminka Bukvić, dr.med. specijalist obiteljske medicine

O autoru:
Jasminka Bukvić rođena je i živi u Zagrebu gdje je nakon završetka V gimnazije diplomirala i specijalizirala obiteljsku medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Ljubljani u klasi doc.mag.art. Mladena Jernejeca diplomirala je na studiju slikarstva pri Šoli za risanje in slikanje-College of Visual Arts te izlagala na samostalnim i skupnim izložbama. Uz aktivan liječnički rad specijalista obiteljske medicine u Oroslavju i edukaciju akademskog slikara art terapiju prepoznaje kao svjež i efikasan terapeutski alat te prirodni slijed i spoj dosadašnjih interesa i iskustava. Na poslijediplomskom je specijalističkom studiju art terapije u izvedbi Umjetničke akademije i Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayerau Osijeku u suradnji sa Sveučilištem The George Washington University, Washington D.C., SAD, kolijevke art terapije u svijetu.

Vjekoslava Amerl Šakić, dr.med. specijalist obiteljske medicine

O autoru:

1960. rođena sam u Zagrebu gdje već 35 godina radim u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Slikanjem sam se počela baviti 1993., te sam samostalno ili u grupi izlagala svoje slike na 13 izložbi – do 2003. Odlaskom na specijalizaciju iz obiteljske medicine 2004. zamijenila sam slikanje učenjem, poučavanjem, KoHOM-om . . . . No, boje i platna još nisam razdijelila i čekam povoljni trenutak kad ću nastavit

18:00 – 18:35h

Pjesnik Jure Vujić, dr.med. specijalist obiteljske medicine – pročitati će nam nekoliko autorskih pjesama iz svojeg pjesničkog opusa te pripovjetku „Borongajka“ . Rado će odgovoriti na komentare i pitanja

O autoru:

Jure Vujić, rođen je 1955. u Lugu Subotičkom, Našice, kao dijete dalmatinskih doseljenika. Od 1963. živi u Zagrebu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je stekao i specijalizaciju iz opće medicine te završio i poslijediplomski studij iz onkologije. Radio je u DZ Ivanić-Grad u hitnoj službi, zatim u Stanici za hitnu pomoć Zagreb te u DZ Sesvete u ambulanti opće/obiteljske medicine u Sesvetskom Kraljevcu, gdje i sada radi. Za vrijeme Domovinskog rata bio je pod radnom obvezom u HMP Zagreb, a potom u Novoj Gradišci. Mobiliziran je u Hrvatsku vojsku za vrijeme operacije „Oluja”. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova te aktivno sudjelovao na nekoliko kongresa hitne i obiteljske medicine. Pisanjem se bavi od osnovne škole. Bio je u uredništvu župskog lista Duh, Zajedništva župe u Dubravi. U gimnaziji je bio član uredništva lista Mi mladi, u kojem je objavljivao i prozne tekstove. Objavio je poeziju i beletrističke tekstove u Liječničkim novinama, glasilu Hrvatske liječničke komore.

„Pjesničko stvaralaštva Jure Vujića snažno je obilježeno intelektualnošću i utjecajem profesionalnih liječničkih izazova i misli iz svakodnevne ordinacije. Zanimljivo je uočiti dimenziju pjesništva koja se sve rjeđe susreće – pjesništvo intelektualne utjehe i poezija s porukom kao odgovor na hermeneutičku poeziju dovoljnoj samoj sebi s visokim artističkim stremljenjima. Spoj ljetnih, pejzažnih, pastoralnih, arkadijskih, sjetnih i obiteljskih motiva kod čitatelja budi optimizam, a na autora djeluje iscjeljujuće i nadahnjujuće. Manjak tipskih stilskih figura, žanrovska neujednačenost i autorsko samopropitkivanje govore o autentičnoj i iskreno intimnoj poeziji u kojoj se svatko može naći.”

Iz recenzije dr. sc. Tomislava Stojanova, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

18:40 – 19:20h

Književnik Aleksandar Ljubotina, dr.med.specijalist obiteljske medicine – pročitati će nam najzanimljivije dijelove iz svoje knjige „Sitna riba SOM“ nakon čega će rado odgovoriti na komentare i pitanja

O autoru:

Rođen u Rijeci 1957., diplomirao je 1981. na MEF Sveučilišta u Rijeci. Radio je kao liječnik opće medicine u ambulantama Doma zdravlja Poreč, nakon čega 1984. prelazi raditi u Dom zdravlja Rijeka. Studij psihologije završava 1998. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. te 2000. postaje magistar biomedicinskih znanosti. 2007. postaje specijalistom obiteljske medicine, a 2012. doktor biomedicinskih znanosti na MEF Sveučilišta u Rijeci. Radio je kao asistent na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju, a od 2012. radi kao docent na Katedri obiteljske medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova iz područja obiteljske medicine i zdravstvene psihologije. 2015. objavio je zbirku pripovijedaka „Sitna riba SOM“ s temama iz života obiteljskog liječnika i o položaju obiteljske medicine u sustavu hrvatskoga zdravstva, a 2016 knjigu „Sve boje stresa“

19:20 – 19:30h

Pjesnikinja Petra Pongrac, dr.med. specijalizantica obiteljske medicine – pročitati će nekoliko svojih pjesama

O autoru:

Rođena i živim u pitoresknom Međimurju. Zovu nas ‘mala Švicarska’ ( ili si mi volimo utvarati da nas još netko osim nas samih tako zove ) , ( ne, stvarno, govori se, ako hoćeš vidjeti hoće li nešto u Hrvatskoj funkcionirati, prvo napravi pilot projekt u Međimurju – toliko smo super) , ( reklamiram), s čime osim divnog krajolika i Drave dolazi u paketu i poznata poduzetnost, radišnost i svestranost ovdašnjih ljudi u čijem okruženju sam odrastala i oblikovala se. Uz puno obiteljske ljubavi izrasla sam u medicinara sanjara koji je i stihoklepec. Završila sam Medicinsku školu Varaždin , smjer fizioterapeut , te potegnula do Rijeke po diplomu iz medicine. Sada sam sretno zaposlena u seoskoj sredini, mjestu Orehovica, već tri i pol godine. Pjesme i prozu pišem od trećeg razreda osnovne škole, a usput se dogodila i zbirka pjesama Srebrne noći . Zaljubljenik sam u prirodu i ekologiju, volim putovanja, ljude, životinje, knjige, volim jesti, plesati, volim život, volim sve – pravi sam mali hippie u duši. Ali kad me ‘opere’ tuga, frustracija, depresija, malodušnost, gorčina – onda ju izlijem u riječi. Možda zato pišem malo ‘sretnih’pjesama. Uživajte u stihovima i kvalitetno se izdeprimirajte ! 😉

Petra Pongrac, dr.med.
specijalizant OM