Radionice

Želim sudjelovati na radionici:

Popunjene radionice:

5) - SUBOTA, 12.05.2018. - 09:15 - 10:45 Poremećaj prehrane Tatjana Lesar, Jelena Rakić Matić, Hrvoje Handl, Maja Žanko

6) - SUBOTA, 12.05.2018. - 15:00 - 16:00 Fizikalni pregled pacijenta u ordinaciji obiteljske medicine. Sveobuhvatni pristup, preveniraj, prepoznaj, preporuči, liječi, surađuj. Sonja Barač